Doelstellingen

Het is van belang dat de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning ( WMO) en de Jeugdwet iedereen dezelfde kansen biedt om mee te doen in de samenleving. Daarom heeft de Adviesraad tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles wat betrekking heeft op de uitvoering van deze wetten die samen het ‘sociaal domein’ vormen.

 

De gemeente voert deze wetten uit. De Adviesraad geeft dan ook advies namens de inwoners.

De Adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Eerste doel: met de adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid, de eigen kracht en de participatie van de inwoners.

Tweede doel: om de (voorgenomen) maatregelen en voorzieningen te toetsen aan de behoefte van de inwoners. 

Hierdoor draagt de Adviesraad bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. Het belang van de inwoners staat hierbij centraal. Er is speciale aandacht voor kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers.

Werkgroepen binnen de adviesraad:

– jeugd, onderwijs en veiligheid

– zorg, senioren, dementie en mantelzorg

– Armoede, schuldhulpverlening, laaggeletterdheid

– Participatie, werk, vrijwilligers  en vluchtelingen

– Toegankelijkheid

De Adviesraad Samenleving Drechterland behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente.