Onze missie

De Adviesraad Samenleving Drechterland (Adviesraad) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college van B&W met het doel om het gemeentelijk beleid voor het sociale domein zo te beïnvloeden dat alle inwoners van de gemeente op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving.

Onze visie

Iedere inwoner van de gemeente moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten door gebruik te maken van zijn of haar eigen mogelijkheden. Indien nodig kunnen inwoners daarbij ondersteund worden. Ze worden daarbij met respect behandeld vanuit de gedachte dat iedereen waardevol is en gelijkwaardig aan elkaar. Het is van belang dat burgers dit zelf ook zo ervaren en uitgenodigd worden om in de Drechterlandse samenleving mee te doen.