Jaarverslagen!

Het Sociaal Domein heeft ook het afgelopen jaar ons volop bezig gehouden. Heel wat onderwerpen passeerden de revue. Hierover staat in de bijlage onder ‘activiteiten’ het nodige te lezen. Op de januari-vergadering na konden we gelukkig weer fysiek met
elkaar overleggen.
Onze uitdaging voor 2022 was om onze activiteiten uit te breiden met burgercontacten en – initiatieven. Dus meer naar buiten gericht. Hiermee hebben we een start gemaakt en zal in 2023 zeker een vervolg krijgen.
Punt van zorg is de onderbezetting van onze adviesraad.

 

 

 

 

De laatste jaarverslagenNieuw