Agenda!

Iedere maand bespreken we de ingekomen stukken vanuit onder andere de gemeente of andere instanties.  Hieruit ondernemen we acties en worden er besluiten genomen. We hebben diverse themagroepen zodat  er deskundig advies kan worden gegeven.

 Eerstvolgende data van de vergaderingen: 

 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december 

Ook hebben we binnen de adviesraad een aantal initiatieven die we op ons nemen voor komende periode:

 • Profileren in de dorpsbladen, facebook etc.
 • Schuldhulpverlening, armoede
 • Onderzoeken of we meer vrijwilligers kunnen bereiken
 • Aansluiting vinden bij iedere dorpskern 
 • Sociale-kaart opbouwen
 • WMO problemen welk ouderen ondervinden
 • Inzicht in jeugdproblematiek

Wil jij bij ons aansluiten binnen de Adviesraad? Vergroot ons netwerk en deskundigheid! Neem contact met ons op.