Werkgroepen

De adviesraad bestaat op dit moment uit twaalf leden. Om een advies te kunnen geven is een netwerk, kennis, ervaring en deskundigheid nodig op verschillende vlakken binnen het sociale domein.

Het sociale domein is breed, dat maakt dat we het hebben onderverdeeld in werkgroepen:

  • Jeugd, onderwijs en veiligheid
  • Zorg, senioren, dementie en mantelzorg
  • Armoede, schuldhulpverlening, laaggeletterdheid
  • Participatie, werk, vrijwilligers  en vluchtelingen
  • Toegankelijkheid

Ieder lid zit in een werkgroep. De groepen faciliteren zelf een overlegmoment, gaan op onderzoek uit en hebben hun netwerk dat te maken heeft met het onderwerp die past bij de werkgroep.  Zo bieden we draagkracht door een verdiepend, ervaringsgericht, doelgericht advies te geven aan de gemeente (B&W).