Welkom!

Welkom op de website van de (Wmo-)Adviesraad Samenleving van Drechterland. 

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.  De Wmo-adviesraad is door het college ingesteld en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid dat de gemeente voert op het gebied van de Wmo. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het verkrijgen van hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, de hoogte van de eigen bijdrage, dagbesteding, armoedebestrijding, maatschappelijke opvang, de wijkzorg, toegankelijkheid, jeugdproblematiek enz.

 

Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht, een brede participatiewet, waarin ‘meedoen’ van alle burgers centraal staat.
Uitgangspunt is dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld, vanuit de eigen mogelijkheden, maatschappelijk actief te zijn, met speciale aandacht en ondersteuning voor de zwakkeren in onze samenleving. De stedelijke Wmo-adviesraad kijkt dus breed naar wat de Wmo voor de inwoners van Drechterland betekent.

De Adviesraad is er niet om individuele belangen te behartigen. We zijn wel geïnteresseerd in signalen van inwoners van Drechterland als zaken rond de Wmo niet goed verlopen.

Belangrijk om te weten is dat de adviesraad een onafhankelijk orgaan is.

Alle informatie kunt u verder vinden op deze website.