De werkgroep Jeugd, onderwijs, veiligheid en jongeren bekommert zich over het welzijn van met name de jeugd en jongeren in de meestbrede zin van het woord. Dat geldt voor de tijdsbesteding van jongeren, de (sociale) veiligheid van jong en oud.

Welzijn is een breed begrip en dat hele speelveld heeft onze aandacht. Waar nodig geven wij gevraagd of ongevraagd advies geven aan het College van Burgemeester en Wethouders. Wij constateren, registreren, inventariseren, rapporteren en adviseren.

De Adviesraad Samenleving is wat dat betreft een adviserend orgaan. Je kunt hier zelf ook naar toe gaan met informatie dat de doelgroep van de raad aangaat. Graag zelfs! Onze gemeente kent 8 dorpskernen en nog een aantal buurtschappen. Het is onmogelijk voor de Adviesraad om bij elk huis, schoollokaal of recreatieplaats een luisterend oor te hebben. Of dit nu is bij een vakantieactiviteit als Huttendorp, een zwembad of plaatsen waar jongeren spontaan samenkomen om te chillen, en wat al dan niet door buurtbewoners als onaangenaam of als overlast ervaren wordt.

De Adviesraad staat elk moment open voor verbetering bij ongewenste situaties en vraagt dan ook aan de bewoners van Drechterland, jong en oud, om uw informatie met ons te delen, Alleen op deze wijze kunnen we samen bouwen aan een aangenamer Drechterland voor iedereen. Wij hebben een netwerk, waarbij we onder andere contact hebben met jeugdwerkers en handhavers.

Daarom, laat eens iets van u horen. Dat kan elk moment ! Wij zijn u zeer dankbaar, alleen samen komen we verder in onze gemeente.