“Samen leven in Drechterland”

– Wout van Doorm (Voorzitter)

Welkom bij Adviesraad Samenleving Drechterland

De Adviesraad Samenleving Drechterland is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, binnen het sociaal domein aan het college van burgemeester en wethouders.

De term Samenleving of ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein is meer dan ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen en welzijn, maar heeft ook betrekking op onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door -indien gewenst- bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk, de maatschappelijke organisaties en het Breed Overleg+ (waarin diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd).

Hoe beter de Adviesraadleden weten wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente, des te beter zijn zij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen en te adviseren.

Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Samenleving Drechterland. De Adviesraad bestaat op dit moment uit zeven enthousiaste en betrokken burgers uit Drechterland, die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over allerlei onderwerpen in het Sociaal Domein. Denk aan armoedebeleid, woningtoewijzing, indicaties voor hulpmiddelen, de wijkteams, opvang en veiligheid, jeugdzorg, gezondheidsbeleid, vluchtelingenopvang en ouderenbeleid.

Bericht uit één van onze werkgroepen

De werkgroep Jeugd, onderwijs, veiligheid en jongeren bekommert zich over het welzijn van met name de jeugd en jongeren in de meestbrede zin van het woord. Dat geldt voor de tijdsbesteding van jongeren, de (sociale) veiligheid van jong en oud…