Hoi! Ik ben Arno.

Mijn naam is Arno Sunnotel en woon met mijn vrouw en twee dochters in Wijdenes. Ik werk in Amsterdam bij een Japans bedrijf in handel en productie.

Ik ben in september 2023 tot de adviesraad Samenleving Drechterland toegetreden. De doelstelling van de raad, de Gemeente Drechterland bijstaan in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid in het sociale domein, spreekt me erg aan. Ik kom in mijn werk en in de dagelijkse omgang bij o.a. voetbalvereniging WSW Wijdenes regelmatig in aanraking met het beleid van het Rijk en gemeenten en de invloed die dat heeft op het welzijn, het besteedbaar inkomen en de kansen om jezelf te ontplooien van de burgers. Dat geldt voor kinderen, jeugd en ook ouderen. Beleid moet zorgvuldig worden gemaakt en goed worden uitgevoerd. Daaraan wil mijn steentje bijdragen.

Ik ben met name bezig met laaggeletterdheid, armoede en schuldhulpverlening. Opmerkingen of suggesties zijn altijd welkom.